Getting Started

About PUP Taguig

Students

Alumni

Faculty

Admissions

PUP Hymn

Imno ng PUP
S. Calabig, S. Roldan, and R. Amaranto Download MP3  |  Download MP3 (Instrumental)


Sintang Paaralan
Tanglaw ka ng bayan
Pandayan ng isip ng kabataan
Kami ay dumating nang salat sa yaman


Hanap na dunong ay iyong alay
Ang layunin mong makatao
Dinarangal ang Pilipino
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay


PUP, aming gabay
Paaralang dakila
PUP, pinagpala
Gagamitin ang karunungan


Mula sa iyo, para sa bayan
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay
PUP, aming gabay
Paaralang dakila
PUP, pinagpala


Quick Links

FEATURED VIDEO

PUPTFEA Station ID 2016