PUP Hymn

Imno ng PUP
S. Calabig, S. Roldan, and R. Amaranto

Sintang Paaralan
Tanglaw ka ng bayan
Pandayan ng isip ng kabataan
Kami ay dumating nang salat sa yaman

Hanap na dunong ay iyong alay
Ang layunin mong makatao
Dinarangal ang Pilipino
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay

PUP, aming gabay
Paaralang dakila
PUP, pinagpala
Gagamitin ang karunungan

Mula sa iyo, para sa bayan
Ang iyong aral, diwa, adhikang taglay
PUP, aming gabay
Paaralang dakila
PUP, pinagpala